Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lipcu 2009r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
2.07.2009r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Sprawozdanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego za rok 2008 (zatrucie wody, podsumowanie akcji).
 3. Zapoznanie się z planem pracy Gryfińskiej Rady Kultury.
6.07.2009r.
godz. 1130
 
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
7.07.2009r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
7.07.2009r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
16.07.2009r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych.
 2. Koncepcja utworzenia Muzeum Regionalnego w Gryfinie – wybór lokalizacji.
 3. Informacja nt. koncepcji budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Mieście i Gminie  Gryfino. Utylizacja eternitu w Gminie Gryfinie.
 4. Realizacja II etapu inwestycji uzbrojenia terenu Gryfino Północ oraz terenu ul. Jana  Pawła II i ul. Reymonta.
23.07.2009r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Spotkanie z projektantami Koncepcji programowej gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino  – północne tereny gminy Gryfino.
 3. Przegląd stanu dróg gminnych - północne tereny gminy Gryfino.
 4. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino  – południowe tereny gminy Gryfino.
 5. Przegląd stanu dróg gminnych - południowe tereny gminy Gryfino.