Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu wrześniu 2009r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
24.09.2009r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Bezpieczna Gmina, działania Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.09.2009r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.09.2009r.
godz. 1130
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.09.2009r.
godz. 930
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.