Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2008r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
3.04.2008r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Stan dróg gminnych, plan inwestycji i remontów doraźnych na rok 2008.
 2. Realizacja WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
4.04.2008r.
godz. 900
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
4.04.2008r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta i Gminy.
 3. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
8.04.2008r.
godz. 900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie. Informacja nt. realizacji  budowy II kwatery wysypiska. Gospodarka odpadami.
 2. Informacja nt. utylizacji eternitu.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
10.04.2008r.
w przerwie sesji
Rady Miejskiej
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Informacja dotycząca przebiegu testów kompetencji dla klas VI w Szkole  Podstawowej w Radziszewie.
11.04.2008r.
godz. 900
Komisja Rewizyjna
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta i Gminy.
 3. Kontrola udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki.
11.04.2008r.
godz. 1230
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Informacja nt. przebiegu testów kompetencji dla klas VI w Szkole Podstawowej w  Radziszewie.
14.04.2008r.
godz. 1300
Komisja Rewizyjna
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta i Gminy.
21.04.2008r.
godz. 1330
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.04.2008r.
godz. 900
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych po okresie zimowym.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.04.2008r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Dotacje gminne przeznaczone dla klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących  zdrowy styl życia poprzez sport; sukcesy sportowe.
 2. Stan dróg gminnych, plan inwestycji i remontów doraźnych na rok 2008.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.04.2008r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.