Terminarz spotkań Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2009r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
12.01.2009r.
godz. 1300
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2009 – opracowanie wstępnych wniosków.
22.01.2009r.
godz. 930
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2008.
  2. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2009 rok.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.01.2009r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2009 r.
26.01.2009r.
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2009 – opracowanie wstępnych wniosków.
30.01.2009r.
godz. 1200
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2008.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.