Rok 2004

Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 3 lat działki położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,  

Gryfino, dnia 22.12.2004 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. z 21.06.2004r., Nr 141, poz. 1492 /, podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 273/3, o pow. 0,6250 ha, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Wybór kandydata na dzierżawcę nastąpi w wyniku przetargu ustnego, nieograniczonego na wysokość czynszu dzierżawy.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 11.01.2005r.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po dniu 11.01.2005 r. W ogłoszeniu tym zawarte zostaną również informacje, jakie wymogi będzie musiał spełnić dzierżawca przed przystąpieniem do wydobywaniem z działki kruszywa.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr telefonu 416 22-10 w.223.

W Y K A Z

  1. Działka Nr 273/3.

  2. Właściciel - Gmina Gryfino.

  3. Położenie - Obręb Wełtyń.

  4. Powierzchnia - 0,6250 ha.

  5. Przeznaczenie - wydobywanie kruszywa.

  6. Stawka czynszu - wysokość rocznego czynszu ustalona zostanie w wyniku przetargu.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat