Rok 2004

Ogłoszenie - "Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do dnia 30.06.2005 r. na cele handlowe części działki Nr 33/2"

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

 Gryfino, dnia 03.11.2004 r

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. z 21.06.2004 r. Nr 141, poz. 1492/, podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do dnia 30.06.2005 r. na cele handlowe część działki Nr 33/2 /, zabudowanej pawilonem handlowym stanowiącym własność osoby fizycznej/, położoną w m. Gryfino, przy ul. Marii Konopnickiej.

Działka podana w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Gryfino. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia  23.11.2004 r. do tego też czasu zainteresowani dzierżawą w/w gruntu mogą składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ofertę dzierżawy.

Po upływie terminu ogłoszenia z ustalonym kandydatem na dzierżawcę zawarta  zostanie umowa dzierżawy.

W przypadku zachodzącej konieczności wykonania remontu i modernizacji ul. M. Konopnickiej, czy też wykonania ocieplenia budynku, przy którym znajduje się pawilon handlowy dzierżawca gruntu zobowiązany będzie na ten okres do udostępnienia części gruntu i części ściany budynku. 

Stawka m-cznego czynsz dzierżawy za 1 m2 gruntu położonego w m. Gryfinie przeznaczone na cele handlowe wynosi 10,23 zł, plus 22% VAT.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie, Nr tel. 416 22-10 wewn. 223. 

W Y K A Z 

  1. Część działki Nr 33/2. 
  2. Właściciel - Gmina Gryfino.
  3. Położenie - Gryfino, ul. M.Konopnickiej.
  4. Przeznaczenie - cele handlowe.
  5. Stawka czynszu za 1 m2 gruntu - 10,23 zł. / m-cznie/ plus 22% VAT.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat