Rok 2004

Ogłoszenie - "wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku na cele rolne i nierolne.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 26.10.2004 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami / tekst jednolity, Dz.U. z 21.06.2004 r. Nr 141, poz. 1492/, podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 1 roku na cele rolne i nierolne niżej wymienione grunty.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 15.11.2004 r. do tego też czasu zainteresowani dzierżawą tych gruntów mogą składać w Kancelarii  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oferty dzierżawy.  Po upływie terminu ogłoszenia z ustalonymi kandydatami na dzierżawców zawarte  zostaną 1 roczne umowy dzierżawy. Zastrzega się, że z chwilą zapotrzebowania ogłoszonych do dzierżawy działek na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego dalsza ich dzierżawa będzie niemożliwa.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie, Nr tel. 416 22-10 wewn. 223. 

W Y K A Z 

 1. Część działki Nr 171,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 24,00 m2, cele handlowe.
 2. Część działki Nr 171,      Obręb Nr 3 m. Gryfino,   7,70 m2, cele handlowe.
 3. Część działki Nr 171,      Obręb Nr 3 m. Gryfino,   6,00 m2, cele handlowe.
 4. Część działki Nr 171,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 19,00 m2, cele handlowe.
 5. Część działki Nr 183,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 31,00 m2, cele handlowe.
 6. Część działki Nr 180/3,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 35,00 m2, cele handlowe.
 7. Część działki Nr 180/3,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 51,84 m2, cele handlowe.
 8. Część działki Nr 180/3,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 78,00 m2, cele handlowe.
 9. Część działki Nr 180/3,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 38,00 m2, cele handlowe.
 10. Część działki Nr 245/17, Obręb Nr 3 m. Gryfino, 11,00 m2, cele handlowe.
 11. Część działki Nr 245/17, Obręb Nr 3 m. Gryfino, 10,00 m2, cele handlowe.
 12. Część działki Nr 139,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 23,00 m2, cele handlowe.
 13. Część działki Nr 89/20,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 18,00 m2, cele handlowe.
 14. Część działki Nr 88/7,     Obręb Nr 3 m. Gryfino, 35,00 m2, cele handlowe.
 15. Część działki Nr 139,      Obręb Nr 3 m. Gryfino,   7,70 m2, cele handlowe.
 16. Część działki Nr 9/2,       Obręb Nr 5 m. Gryfino,   7,70 m2, cele handlowe.
 17. Część działki Nr 235/4,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 10,80 m2, cele handlowe.
 18. Część działki Nr 235/4,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 11,00 m2, cele handlowe.
 19. Część działki Nr 201,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 24,68 m2, cele handlowe.
 20. Część działki Nr 201,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 24,20 m2, cele handlowe.
 21. Część działki Nr 201,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 24,68 m2, cele handlowe.
 22. Część działki Nr 201,      Obręb Nr 3 m. Gryfino, 24,20 m2, cele handlowe.
 23. Część działki Nr 223/9,   Obręb Nr 3 m. Gryfino, 60,00 m2, cele składowe.
 24. Działka Nr 78,                Obręb Borzym, 1,40 ha, cele rolne.
 25. Działka Nr 75/9,             Obręb Żórawki, 270 m2, uprawy pod folią.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat