Rok 2004

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do zgłaszania się osób chętnych do działalności w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OGŁOSZENIE 


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

zaprasza do zgłaszania się osób chętnych do działalności  w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oferta skierowana jest do osób z następujących grup zawodowych: psycholog, psychiatra, prawnik, nauczyciel, lekarz oraz do osób reprezentujących środowiska trzeźwościowe.

Oferty należy składać do dnia 30.12.2004 r. (czwartek) do godz. 1530 w pok. nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Druk zgłoszenia  dostępny jest  także w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, ul. Niepodległości 20.

Przy wyborze zgłoszeń brane będą pod uwagę przede wszystkim posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie w działalności na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym

W skład GKRPA wejdzie łącznie 15 osób, w tym 6 osób delegowanych przez instytucje oraz 9 osób wyłonionych na podstawie złożonych zgłoszeń Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoła Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino na okres 4 lat. Informacja o składzie powołanej Komisji zostanie podana do wiadomości publicznej.

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Komisji udzielane są pod numerem tel. 416-90-79

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
 

Lista załączników:
Druk zgłoszenia [30208 bajtów]