Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ITA Telecom Polska sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sosnowej 6A, działającej w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Skierniewickiej 10a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel nr „2333/3839 (4473) Gryfino Osiedle”, zlokalizowanej na działce nr 220/12 obr. Wełtyń II.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ITA Telecom Polska sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sosnowej 6A, działającej w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Skierniewickiej 10a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel nr „2333/3839 (4473) Gryfino Osiedle”, zlokalizowanej na działce nr 220/12 obr. Wełtyń II.

W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat