Rok 2006

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu ul. Szkolna 14 informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Renowację Ambony i Chrzcielnicy w Kościele p.w. M.B.R. w Wełtyniu”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu ul. Szkolna 14 informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

„Renowację Ambony i Chrzcielnicy w Kościele p.w. M.B.R. w Wełtyniu”

Wybrano wykonawcę:

Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - Tadeusz Makule
- z siedzibą w Szczecinie ul. Krańcowa 14.

Cena: 40.498

 

 

Ks. Michał Sporek