Rok 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „PRZEBUDOWA ul. KOŚCIELNEJ i UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI nr 119/2 w CHWARSTNICY”

Gryfino, dnia 15.05.2006 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„PRZEBUDOWA ul. KOŚCIELNEJ i UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI nr 119/2 w CHWARSTNICY”

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert – 3
  • Liczba ofert odrzuconych – 0
  • Cena najtańszej oferty – 177 215,75 zł
  • Cena najdroższej oferty – 239 426,88 zł

Wybrano ofertę:

Firma Budowlano-Remontowa „BRUKPOL” Agnieszka Szyłow
Żabnica ul. Długa 12
74-100 Gryfino

Cena wybranej oferty brutto: 177 215,75 zł