Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ZAWIADAMIA, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, że zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ITA Telecom Polska sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Sosnowej 6A, działającej w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Skierniewickiej 10a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel nr „1220/3838 (4472) Gryfino”, zlokalizowanej na wieży kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ul.Kościelnej 31/1 w Gryfinie, na działce nr 211.

W ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 14 tutejszego Urzędu, w godz. od 800 do 1530 można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat