Rok 2006

OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Lista załączników:
OBWIESZCZENIE-Laguna.pdf [136562 bajtów]