Rok 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino.

Gryfino dnia 7 czerwca 2006 roku

Szanowni Mieszkańcy Gryfina,
Szanowni Przedsiębiorcy

Przedkładam Państwu do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino.
Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów   w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją  projekt  uchwały rady gminy, który nie jest sprzeczny z warunkami określonymi w ww. rozporządzeniu nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej. Powyższe rozporządzenie zostało zaaprobowane przez Komisję Europejską dnia 11 maja 2006 roku.
Przedkładany projekt uchwały jest zgodny z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów  oraz z przepisami unijnymi w zakresie udzielania pomocy publicznej.
Nadmieniam fakt, iż projektowana uchwała ma być zachętą dla inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych do tworzenia nowych inwestycji oraz nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
Uchwała będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 roku, co jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do powyższego projektu w terminie do dnia 16 lipca 2006 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Lista załączników:
projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie [172709 bajtów]