Rok 2006

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2006/2007

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Termin składania kart zgłoszeń dzieci do:

  • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
  • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
  • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
  • Przedszkola Nr 4, ul. Łużycka 24, 74-100 Gryfino
  • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino

upływa z dniem 14 kwietnia 2006 r. (piątek)

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od dwóch i pół roku do sześciu lat urodzone w latach: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. Do grup żłobkowych w Przedszkolu Nr 2 przyjmowane będą dzieci urodzone w latach: 2006, 2005, 2004. Dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do grup integracyjnych w Przedszkolu Nr 4.
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać i składać w dowolnie wybranym przedszkolu w mieście Gryfinie bądź w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. Niepodległości 20 ( I piętro, pokój nr 6), a także w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. 1 Maja 16. Karty zgłoszeniowe można pobrać ze stron internetowych www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl. Informacje dotyczące zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu można uzyskać w każdym przedszkolu, Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie.

UWAGA!
Na podstawie art. 14 ust. 3, art. 14b ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Rodzice dziecka obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Lista załączników:
Karty zgłoszeniowe [244855 bajtów]