Rok 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Gryfino, 07.03.2006

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość oznaczoną nr działki 423/4, położoną w obrębie Pniewo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę usługową - pawilon handlowy.

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości udziela się w pokoju nr 23 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub telefonicznie pod numerem 091-416-22-10 wew.223.