Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na styczeń, luty, marzec 2009r

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
05.01.2009r.   Karzyńska – Karpierz Lidia
  Kmieciak Wanda
12.01.2009r.   Kozakiewicz Zbigniew
  Kułdosz Andrzej
19.01.2009r.   Nikitiński Paweł
  Sanecki Marek
26.01.2009r.   Namieciński Tomasz
  Nikitińska Janina
02.02.2009r.   Nycz Artur
  Para Marcin
09.02.2009r.   Różański Stanisław
  Sochaj Ireneusz
16.02.2009r.   Robak Eugeniusz
  Skrzypiński Janusz
23.02.2009r.   Chmura – Nycz Magdalena
  Figas Tadeusz
02.03.2009r.   Fischbach Kazimierz
  Guga Rafał
09.03.2009r.   Kasprzyk Elżbieta
  Kawka Jacek
16.03.2009r.   Karzyńska – Karpierz Lidia
  Kmieciak Wanda
23.03.2009r.   Kozakiewicz Zbigniew
  Kułdosz Andrzej
30.03.2009r.   Nikitiński Paweł
  Sanecki Marek