Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na styczeń, luty, marzec 2010r

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
4.01.2010r. Kozakiewicz Zbigniew
 Kułdosz Andrzej
11.01.2010r. Nikitiński Paweł
 Sanecki Marek
18.01.2010r. Namieciński Tomasz
 Nikitińska Janina
25.01.2010r. Nycz Artur
 Para Marcin
1.02.2010r. Różański Stanisław
 Sochaj Ireneusz
8.02.2010r. Robak Eugeniusz
 Skrzypiński Janusz
15.02.2010r. Chmura – Nycz Magdalena
 Figas Tadeusz
22.02.2010r. Fischbach Kazimierz
 Guga Rafał
1.03.2010r. Kasprzyk Elżbieta
 Kawka Jacek
8.03.2010r. Karzyńska – Karpierz Lidia
 Kmieciak Wanda
15.03.2010r. Kozakiewicz Zbigniew
 Kułdosz Andrzej
22.03.2010r. Nikitiński Paweł
 Sanecki Marek
29.03.2010r Namieciński Tomasz
 Nikitińska Janina