Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na październik, listopad 2010r

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
4.10.2010r  Fischbach Kazimierz
 Guga Rafał
11.10.2010r.  Kasprzyk Elżbieta
 Kawka Jacek
18.10.2010r.  Karzyńska – Karpierz Lidia
 Kmieciak Wanda
25.10.2010r.  Kozakiewicz Zbigniew
 Kułdosz Andrzej
8.11.2010r.  Nikitiński Paweł
 Sanecki Marek