Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na październik, listopad, grudzień 2009r

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
05.10.2009r. Fischbach Kazimierz
 Guga Rafał
12.10.2009r. Kasprzyk Elżbieta
 Kawka Jacek
19.10.2009r. Karzyńska – Karpierz Lidia
 Kmieciak Wanda
26.10.2009r. Kozakiewicz Zbigniew
 Kułdosz Andrzej
02.11.2009r. Nikitiński Paweł
 Sanecki Marek
09.11.2009r. Namieciński Tomasz
 Nikitińska Janina
16.11.2009r. Nycz Artur
 Para Marcin
23.11.2009r. Różański Stanisław
 Sochaj Ireneusz
30.11.2009r. Robak Eugeniusz
 Skrzypiński Janusz
07.12.2009r. Chmura – Nycz Magdalena
 Figas Tadeusz
14.12.2009r. Fischbach Kazimierz
 Guga Rafał
21.12.2009r. Kasprzyk Elżbieta
 Kawka Jacek
28.12.2009r. Karzyńska – Karpierz Lidia
 Kmieciak Wanda