Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na styczeń, luty, marzec 2008r.

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
07.01.2008r.   Kasprzyk Elżbieta
  Kawka Jacek
14.01.2008r.   Karzyńska - Karpierz Lidia
  Kmieciak Wanda
21.01.2008r.   Kozakiewicz Zbigniew
  Kułdosz Andrzej
28.01.2008r.   Nikitiński Paweł
  Sanecki Marek
04.02.2008r.   Namieciński Tomasz
  Nikitińska Janina
11.02.2008r.   Nycz Artur
  Para Marcin
18.02.2008r.   Robak Eugeniusz
  Różański Stanisław
25.02.2008r.   Skrzypiński Janusz
  Sochaj Ireneusz
03.03.2008r.   Chmura - Nycz Magdalena
  Figas Tadeusz
10.03.2008r.   Fischbach Kazimierz
  Guga Rafał
17.03.2008r.   Kasprzyk Elżbieta
  Kawka Jacek
31.03.2008r.   Karzyńska - Karpierz Lidia
  Kmieciak Wanda