Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-54/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 16 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-54/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 listopada 2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 16 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 16 listopada 2007 roku odpowiada:

Nr uchwały:  W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XV/132/07

  zmian w budżecie gminy na 2007r. 

Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 16 listopada 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat