Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-15/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-15/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 kwietnia 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VI/66/07 Oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
VI/67/07 Desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino / Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 kwietnia 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat