Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 150/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

ZARZĄDZENIE Nr 150/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 14 października 2003 r. 


w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r. zarządza co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 225.000 zł   

W dziale 900 rozdziale 90011 § 6110

  •  Wodociąg dla działek gminnych w Pniewie i Żórawiu - 130.000 zł
  •  Projekt i budowa kanalizacji w m .Dołgie - 20.000 zł
  •  Koncepcja kanalizacji ściekowej Chwarstnica, Sobieradz - 15.000 zł
  •  Kanalizacja w Pniewie i Żórawkach - 25.000 zł
  •  Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz - 35.000 zł z budową kanalizacji Północ Gminy 

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 225.000 zł   

W dziale 900 rozdziale 90011 § 6110

  •  Wodociąg i kanalizacja do budynku OSP Wełtyń - 50.000 zł
  •  Wymiana okien w mieszkalnych budynkach komunalnych - 40.000 zł

W dziale 900 rozdziale 90011 § 4270

  •  Awaryjne remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych - 100.000 zł

W dziale 900 rozdziale 90011 § 6260

  •  dotacja celowa na wymianę okien w Bibliotece Miejskiej - 35.000 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat