Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 kwietnia 2004r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 5 maja 2004 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 kwietnia 2004 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 kwietnia 2004 r. odpowiadają:

 • XXI/285/04 - "SEC"
 • XXI/286/04 - "SKP"/"BWG"
 • XXI/287/04 - "SE"/"SEO"
 • XXI/288/04 - "SE"/"SEO"
 • XXI/289/04 - "BWG"
 • XXI/290/04 - "BWG"
 • XXI/291/04 - "BWG"
 • XXI/292/04 - "BWG"
 • XXI/293/04 - "BWG"
 • XXI/294/04 - "SE"/"SEO"
 • XXI/295/04 - "SK"
 • XXI/296/04 - "BWG"
 • XXI/297/04 - "BWS"
 • XXI/298/04 - "BMK"
 • XXI/299/04 - "BMK"

§2. Odpowiedzialnym wymienionym w §1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 marca 2004 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk