Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-22/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

ZARZĄDZENIE NR 0152-22/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 24 czerwca 2004 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Zarządzenia Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Gryfino oraz określenia zakresu ich obowiązków otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

1. Sołectwo Bartkowo - opiekun: Pluskota Beata
2. Sołectwo Borzym - opiekun: Woldańska Jolanta
3. Sołectwo Chlebowo - opiekun: Włodarczyk Urszula
4. Sołectwo Chwarstnica - opiekun: Snoch Żaneta
5. Sołectwo Czepino - opiekun: Szczepaniak Barbara
6. Sołectwo Daleszewo - opiekun: Klimek Krystyna
7. Sołectwo Dołgie - opiekun: Rataj Kinga
8. Sołectwo Drzenin - opiekun: Kosiński Krystian
9. Sołectwo Gardno - opiekun: Kida Małgorzata
10. Sołectwo Krajnik - opiekun: Major Janina
11. Sołectwo Krzypnica - opiekun: Duk Roman
12. Sołectwo Mielenko - opiekun: Satanowska Justyna
13. Sołectwo Nowe Czarnowo - opiekun: Kozak Krzysztof
14. Sołectwo Parsówek - opiekun: Szuster Agnieszka
15. Sołectwo Pniewo - opiekun: Anklewicz Marian
16. Sołectwo Radziszewo - opiekun: Szacoń Alicja
17. Sołectwo Sobiemyśl - opiekun: Kubiak Ewa
18. Sołectwo Sobieradz - opiekun: Woldański Ryszard
19. Sołectwo Steklinko - opiekun: Ludwiniak Leszek
20. Sołectwo Steklno - opiekun: Andrusewicz Mariusz
21. Sołectwo Stare Brynki - opiekun: Zaręba Janina
22. Sołectwo Wirów - opiekun: Wójciak Anna
23. Sołectwo Wełtyń - opiekun: Szulc Angelika
24. Sołectwo Włodkowice - opiekun: Romanicz Piotr
25. Sołectwo Wysoka Gryfińska - opiekun: Więch Krystyna
26. Sołectwo Żabnica - opiekun: Wernikowska Agnieszka
27. Sołectwo Żórawie - opiekun: Smołuch Małgorzata
28 Sołectwo Żórawki - opiekun: Zając Ryszard ”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat