Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-6/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 marca 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiejprzyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-6/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 4 marca 2004 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiejprzyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustalam:

1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 lutego 2004 r. odpowiadają:
 • XVIII/254/04 - "BOR",
 • XVIII/255/04 - "SE",
 • XVIII/256/04 - "SK"/ "SKP",
 • XVIII/257/04 - "SE",
 • XVIII/258/04 - "SE",
 • XVIII/259/04 - "SE",
 • XVIII/260/04 - "SE",
 • XVIII/261/04 - "SK"/"SKF",
 • XVIII/262/04 - "BMP",
 • XVIII/263/04 - "SE",
 • XVIII/264/04 - "BOR",
 • XVIII/265/04 - "SK",
 • XVIII/266/04 - "BWS",
 • XVIII/267/04 - "BOR",
 • XVIII/268/04 - "BOR",
 • XVIII/269/04 - "BMP",
 • XVIII/270/04 - "BOR".

2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym  egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji na sesji
w dniu 26 lutego 2004 r. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat