Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-3/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2004r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-3/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 2 lutego 2004 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2004 r.

Na podstawie art.30 ust. l pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr T42, poz.1591 z późn. zm./ ustalam:

§ 1. Za realizacje uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2004 r. odpowiadają:

 • XVII/242/04 - "BOR",
 • XVII/243/04 - "BOR",
 • XVII/244/04 - "BOR",
 • XVII/245/04 - "BOR",
 • XVII/246/04 - "BWS’/’GDK", 
 • XVII/247/04 - "BWG", 
 • XVII/248/04 - "SK"/"SKF",
 • XVII/249/04 - "BMP",
 • XVII/250/04 - "BMP",
 • XVII/251/05 - "BWS",
 • XVII/252/04 - "BWS",
 • XVII/253/04-  "SK"/"BMP".

§ 2. Odpowiedzialnym wym. w pkt. l w załączeniu przekazuje po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat