Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-121/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta  i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień  25 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-121/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta  i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień  25 września 2005 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 46 poz.499,  Nr 74 poz.786, Nr 154 poz.1802; z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz.1271; z 2003 r. Nr 57 poz.507, Nr 130 poz.1188; z 2004r. Nr 25 poz. 219) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP  i Senatu RP zarządzonych na dzień 26 września 2005 r.
 2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od nr 1 - nr 20 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Biernat Patrycja
 2. Bis Irena
 3. Borowska Agnieszka Sylwia
 4. Jaremczuk Łukasz
 5. Jurczyk Anna
 6. Mockało Izabella
 7. Stach Ewa
 8. Szafrańska Anna
 9. Turkiel Andrzej
 10. Węgrzynek Hermenegilda
 11. Woś Wojciech

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Bara Marek
 2. Ekiert Halina
 3. Fuks Barbara
 4. Kacperski Czesław
 5. Karmanowicz Dominika
 6. Lisińska Jadwiga
 7. Łodykowska Józefa
 8. Maciocha Agnieszka
 9. Modrzejewska Aleksandra Eugenia
 10. Ostojadło Teresa
 11. Wadyl Krystyna

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Bełch Urszula
 2. Gołdyn Zofia Józefa
 3. Gurdziel Teresa
 4. Jarząbek Magdalena
 5. Kopystyńska Aneta
 6. Magdziak Danuta
 7. Masternak Diana
 8. Osińska Wiech Magdalena
 9. Sieńczak Anna
 10. Świderek Danuta
 11. Turkiel Sławomir

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Bałysz Iwona Helena
 2. Fortuszniak Małgorzata
 3. Gólcz Teresa
 4. Juszczak Dorota
 5. Krupa Marcin
 6. Krzemińska Danuta
 7. Leśkiewicz Jan
 8. Martyniak Łukasz
 9. Skała Zbigniew
 10. Śliwiński Jarosław
 11. Tuszyńska Czesława

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Caryk Marcin
 2. Chludzińska Lewczuk Ewa
 3. Godleś Aleksandra
 4. Grzywacz Żaneta
 5. Klonowski Łukasz
 6. Koczan Piotr
 7. Mendrygał Aleksandra
 8. Panek Katarzyna
 9. Wawrzyniak Anita Agnieszka
 10. Witczyńska Elżbieta
 11. Wójciak Maja

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Kawalec Marta
 2. Kozanecki Jakub Michał
 3. Mendrygał Dawid
 4. Młyńska Krystyna
 5. Ostrówka Krystyna
 6. Pawicka Anna
 7. Pawlak Paulina Zofia
 8. Pomykała Henryk
 9. Sikorska Danuta
 10. Suwała Monika
 11. Wojciechowska Teresa Władysława

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Cieśla Izabela
 2. Granda Ewa
 3. Kacperska Elwira
 4. Kałucka Edyta
 5. Karbowska Bogusława
 6. Maćkowiak Andrzej
 7. Romanowicz Czesława
 8. Sejdak Katarzyna Agnieszka
 9. Soszka Anna
 10. Tarczyńska Agnieszka
 11. Zakrzewski Marcin Emilian

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Dragan Kazimiera
 2. Guga Rafał
 3. Horodyński Stanisław
 4. Kowalczuk Jolanta Elżbieta
 5. Lak Gabriela
 6. Litwiniuk Agnieszka
 7. Pomykała Janina
 8. Skrzypińska Agnieszka
 9. Sznigir Agnieszka
 10. Śródkowska Róża Barbara
 11. Żukowska Izabella

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Borowska Barbara Monika
 2. Guga Teresa
 3. Juszczak Piotr
 4. Kmieciak Jowita
 5. Krąpiec Katarzyna
 6. Majcher Czesława
 7. Mirakowski Michał Władysław
 8. Nowak Marzena Jolanta
 9. Ostrowski Piotr
 10. Zarzycka Jolanta
 11. Żebiełowicz Paweł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Brzęczek Piotr Paweł
 2. Drozd Beata
 3. Górecka Franciszka
 4. Horodyński Marek
 5. Juszczak Anna
 6. Knop Krystyna
 7. Łuczak Anna
 8. Raginia Grażyna
 9. Rolirad Krystyna
 10. Staszak Rafał
 11. Szewczuk Milena

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Żabnicy

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Fuks Sławomir
 2. Góra Katarzyna
 3. Horodyńska Iwona
 4. Kłobut Magdalena Ewa
 5. Kopeć Janina
 6. Kosecki Zbigniew Stanisław
 7. Krężałek Edward
 8. Kubis Józef
 9. Potomska Zuzanna
 10. Widziajło Adam
 11. Zbaracka Katarzyna

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Radziszewie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Gęślowska Helena
 2. Gnap Magdalena
 3. Hołub Piotr
 4. Kołtunowska Agnieszka
 5. Leśkiewicz Artur
 6. Murżyło Bartłomiej
 7. Myszkinis Renata
 8. Radomska Weronika
 9. Szymczyk Marcin
 10. Wójciak Grzegorz
 11. Zając Stanisław

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Wełtyniu

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Czyż Waldemar
 2. Jankowska Irena Maria
 3. Konecka Justyna
 4. Koszuta Irena
 5. Kubis Feliks
 6. Leśkiewicz Stanisława
 7. Lipok Jolanta Lidia
 8. Pasik Grażyna
 9. Sobczak Barbara
 10. Sobczak Władysław
 11. Żukrowska Chruściel Alicja

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Gardnie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Adamczyk Bogusław
 2. Bącela Katarzyna
 3. Figas Tadeusz Stanisław
 4. Frąckowiak Kułdosz Anna
 5. Krzemiński Stanisław
 6. Larek Jerzy
 7. Mejna Waldemar Stanisław
 8. Siwek Barbara
 9. Stach Piotr
 10. Szala Stanisław
 11. Szulc Daniel

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Chwarstnicy

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Baryła Iwona
 2. Bącela Grażyna
 3. Kiljan Dawid
 4. Konecka Paulina
 5. Krzemińska Lucyna
 6. Łopata Bożenna Emilia
 7. Maskiewicz Małgorzata
 8. Spica Jolanta
 9. Turkiel Malwina
 10. Żebiełowicz Beata
 11. Żygadło Joanna Monika

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Borzymiu

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Banasik Iwko Karina
 2. Blacharski Zbigniew
 3. Hełminiak Agnieszka Sylwia
 4. Jaz Wioletta
 5. Kitajewski Waldemar Józef
 6. Kosecki Zbigniew Stanisław
 7. Krzemiński Andrzej
 8. Łakomiec Konrad
 9. Małysz Anna
 10. Mucha Agnieszka
 11. Pytlik Emil

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Bodnar Paweł
 2. Chudobska Sylwia
 3. Dziobkowska Krystyna
 4. Gąsiewska Justyna
 5. Horodyńska Sylwia
 6. Łazęcka Sylwia Andżelika
 7. Rogaczewska Jadwiga
 8. Sarwacka Grażyna Małgorzata
 9. Suchomski Antoni
 10. Woźniak Katarzyna Maria
 11. Wysota Bogumiła

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Pniewie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Aniśko Agnieszka
 2. Bodnar Andrzej
 3. Bodnar Piotr
 4. Graj Sławomira
 5. Grudzień Małgorzata
 6. Hołubowicz Rozalia Anna
 7. Kuźmińska Halina
 8. Piotrowska Małgorzata
 9. Szymański Marcin
 10. Wawrzyniak Anna Małgorzata
 11. Żebiełoweicz Józef

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Gągolińska Beata
 2. Grochmalska Krystyna
 3. Kiełbaśnik Wiktor
 4. Kołtunowska Katarzyna
 5. Michalak Monika Małgorzata
 6. Niedźwiecka Monika
 7. Rybicka Marianna
 8. Sikorski Lech
 9. Stopczyńska Bogusława
 10. Szymczyk Anna
 11. Wręczycki Stefan

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0151-121/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31.08.2005 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 w Dębcach

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej

 1. Buraczyńska Izabella
 2. Figlarz Bogusława
 3. Fuks Krzysztof
 4. Horodyńska Genowefa
 5. Kłonowska Anna
 6. Masłowiec Barbara
 7. Romanowicz Paweł
 8. Szulc Agata
 9. Urbański Bogusław
 10. Wasilewski Dominik Aleksander
 11. Więch Andrzej Stanisław