Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 sierpnia 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-36/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 sierpnia 2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 sierpnia 2005r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 16 sierpnia 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXXIX/496/05 uchylająca uchwałę Nr XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
  i Inwestycji
Nr XXXIX/497/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej
  i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 16 sierpnia 2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat