Rok 2006 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-65/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 grudnia 2006 r. sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-65/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 grudnia 2006 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 grudnia 2006 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
II/13/06 uzupełnienia składu Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza  
II/14/06 uzupełnienia składu Rady Miejskiej Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
II/15/06 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
II/16/06 zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 grudnia 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat