Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXX załącznik nr 1 załącznik nr 1 załącznik nr 1 załącznik nr 1
3/XXX załącznik nr 2 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXX załącznik nr 3 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie załącznik nr 4 pozytywnie
7/XXX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie załącznik nr 5 pozytywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 2/XXX
Komisja Rewizyjna - Komisja nie zajęła stanowiska. 
Jednocześnie Komisja wnioskuje o dokonanie korekty przedstawionego planu o zagadnienia wycofane z budżetu. 
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - Komisja nie zajęła stanowiska. Jednocześnie Komisja wnioskuje o przełożenie projektu uchwały na sesję lutową. Komisja prosi o aktualizację projektu uchwały i przedstawienie go w formie planu, a nie sprawozdania oraz 
o aktualizację materiału źródłowego, czyli Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino do 2015 roku.
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednocześnie prosi o uaktualnienie informacji zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – Komisja nie zajęła stanowiska. Komisja wnioskuje o uaktualnienie projektu uchwały do czasu obrad sesji Rady Miejskiej. Jednocześnie Komisja uważa, że Plan finansowy na lata 2005 – 2006 jest rozbieżny z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok. Z Planu finansowego należy wykreślić zadania inwestycyjne, które nie są ujęte w budżecie Gminy Gryfino na 2005 rok oraz uzupełnić o zadania, które się w nim znajdują.

Załącznik nr 2 do DRUKU Nr 3/XXX
Komisja Rewizyjna - Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie 
Jednocześnie Komisja prosi o udzielenie informacji w jaki sposób monitorowane są przez gminę Gryfino sprawy związane z zanieczyszczaniem środowiska, co ma realny wpływ na wysokość opłat wpływających do budżetu Miasta i Gminy Gryfino. 

Załącznik nr 3 do DRUKU Nr 4/XXX
Komisja Rewizyjna - Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
Jednocześnie Komisja wyraża opinię, że nieruchomość winna być sprzedana na własność. 

Załącznik nr 4 do DRUKU Nr 6/XXX
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja nie zajęła stanowiska. Jednocześnie Komisja wnioskuje o przełożenie projektu uchwały na sesję lutową po udzieleniu wyjaśnień, kto poniesie koszty zmiany planu miejscowego, ile wyniosą te koszty oraz czy jest możliwe poniesienie kosztów przez inwestora, czyli Grupę Energetyczną ENEA S.A.

Załącznik nr 5 do DRUKU Nr 7/XXX
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z zastrzeżeniem szczegółowego nadzoru nad realizacją zadania i przestrzeganiem warunków umowy.


Sporządzono na podstawie protokołów posiedzeń Komisji.