Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XLI  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR   Komisja Rewizyjna Komisja Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności  Gospodarczej
1/XLI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XLI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2-1/XLI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
4/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska  pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
6/XLI pozytywnie pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
7/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-1/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-2/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-3/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-4/XLI pozytywnie pozytywnie  pozytywnie pozytywnie
7-5/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
7-6/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
7-7/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-8/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-9/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-10/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska załącznik  nr  1 
7-11/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska załącznik  nr  2
7-12/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła stanowiska załącznik  nr  3
7-13/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
7-14/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-15/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-16/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7-17/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
8/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
9/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
10/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska
12/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
13/XLI Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
14/XLI pozytywnie Komisja nie omawiała projektu uchwały Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja nie omawiała projektu uchwały

Załącznik  nr  1   do  DRUKU  Nr  7-10/XLI

Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  -   Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  uważa,  że  droga  dojazdowa  do  działki  nr  163/2  wymaga  uporządkowania  i  naprawy.

Załącznik  nr  2  do  DRUKU  Nr  7-11/XLI

Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  -   Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  uważa,  że  droga  dojazdowa  do  działki  nr  163/2  wymaga  uporządkowania  i  naprawy.

Załącznik  nr  3  do  DRUKU  Nr  7-12/XLI

Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej  -   Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Jednocześnie  komisja  uważa,  że  droga  dojazdowa  do  działki  nr  163/2  wymaga  uporządkowania  i  naprawy.