Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  LV sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK  NR Komisja  Rewizyjna Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i  Aktywności  Gospodarczej
1/LV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie Pozytywnie
3/LV Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie
4/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-1/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-2/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-3/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-4/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-5/LV Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie
4-6/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-7/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-8/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LV Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie
9/LV Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie
10/LV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie