Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie  Komisji  do  projektów  uchwał  na  XXXVIII  sesję  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego Komisja Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony  Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności  Gospodarczej
1/XXXVIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XXXVIII Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
3/XXXVIII Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła   stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
4/XXXVIII Komisja  nie  zajęła stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
4-1/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-2/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXVIII  pozytywnie pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie
8/XXXVIII Komisja  nie  zajęła  stanowiska pozytywnie Komisja  nie  zajęła  stanowiska Komisja  nie  zajęła  stanowiska
9/XXXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie