Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), zarządzam co następuje:

§ 1. Do wykonywania prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań tworzę Gminne Biuro Spisowe (GBS).

§ 2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

  1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego - Justyna Satanowska;

  2. Koordynator Gminny - Anna Fortuna;

  3. Członek Gminnego Biura Spisowego - Aneta Raciborska;

  4. Członek Gminnego Biura Spisowego - Jakub Matura;

§ 4. Gminne Biuro Spisowe wykonuje zadania wynikające z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. oraz zgodnie z wytycznymi Centralnego Biura Spisowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień 31 marca 2021 r. zostanie przeprowadzony narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Z mocy ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta kieruje pracami spisowymi na terenie gminy. W związku z powyższym niezbędne jest wydanie zarządzenia celem powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenie jego członków.

Sporządziła:
Justyna Satanowska