Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego


ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 29 października 2021 roku rozwiązuje się Gminne Biuro Spisowe w Gryfinie powołane do wykonywania prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem wszystkich prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. zachodzi konieczność rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gryfinie.

Sporządziła:
Justyna Satanowska