Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Informacje o pozyskaniu danych na temat przynależności narodowo-etnicznej


Uwzględnienie w spisie pytań o narodowość i język ma na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury narodowo-etnicznej ludności Polski i jednocześnie wychodzi naprzeciw zapisom Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), która wskazuje spis powszechny jako źródło danych do ustalenia stanów liczebnych określonych w ustawie społeczności mniejszościowych

Szczegółowe informacje w załączniku