Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku


 W dniach od 12 do 24 listopada 2021 roku Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem. W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania w dniu 31 mara 2021 roku, poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art.27 ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwonią na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Plakat: Badanie Kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku