Dane przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino

                                        Studium (tif - 178 MB)