Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.148.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino.