Rok 2019 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2019 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Pana Daniela Adamczyka gminnym koordynatorem zastosowania techniki elektronicznej na obszarze gminy Gryfino w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 2. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Gryfino:

Numer obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nazwisko i imię operatora

1

Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie,
ul. Szczecińska 17
Lefik-Żarczyńska Barbara
2 Przedszkole Nr 2 w Gryfinie,
ul. Bolesława Krzywoustego 5
Kaliński Radosław
3 Przedszkole Nr 4 w Gryfinie,
ul. Tadeusza Kościuszki 17
Kaliński Radosław
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
ul. Niepodległości 16
Lefik-Żarczyńska Barbara
5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie,
ul. Łużycka 22
Stempiński Ryszard
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
ul. Łużycka 91
Stempiński Ryszard
7 Przedszkole Nr 5  w Gryfinie,
ul. Stefana Żeromskiego 12
Ekiert Joanna
8 Przedszkole Nr 3  w Gryfinie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Ekiert Joanna
9 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie,
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70
Ekiert Joanna
10 Biblioteka Publiczna Filia Górny Taras w Gryfinie,
ul. Krasińskiego 87a
Adamczyk Iwona
11 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
ul. 9 Maja 4
Adamczyk Iwona
12 Przedszkole Nr 1 w Gryfinie,
ul. Wojska Polskiego 11
Adamczyk Iwona
13 Świetlica Wiejska w Czepinie,
ul. Gryfińska 46
Tarka Mariusz
14 Szkoła Podstawowa  w Radziszewie,
ul. Szczecińska 54
Tarka Mariusz
15 Szkoła Podstawowa  w Gardnie,
ul. Niepodległości 1
Olejarz Ryszard
16 Świetlica Wiejska w Dołgich,
Dołgie 12a
Olejarz Ryszard
17 Szkoła Podstawowa  w Chwarstnicy,
ul. Gryfińska 19
Olejarz Ryszard
18 Świetlica Wiejska  w Wełtyniu
ul. Niepodległości 18
Stempiński Ryszard
19 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 66
Stawicki Marcin
20 Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Filia w Pniewie,
ul. Gryfińska 16
Stawicki Marcin
21 Dom Pomocy Społecznej w Dębcach,
Dębce 11
Tarka Mariusz
22 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.,
ul. Parkowa 5
Kaliński Radosław
23 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie,
ul. Armii Krajowej 8
Lefik-Żarczyńska Barbara
24 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Psychiatryczny w Nowym Czarnowie,
Nowe Czarnowo 70
Stawicki Marcin


§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1 i 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez terytorialną komisję wyborczą.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam gminnemu koordynatorowi zastosowania techniki elektronicznej na obszarze gminy Gryfino w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE 
Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., zobowiązują burmistrza do ustanowienia gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Sporządził:
Daniel Adamczyk