Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXIX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LXIX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/LXIX Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/LXIX pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
5/LXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LXIX Komisja zapoznała się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa Komisja zapoznała się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa Komisja zapoznała się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa Komisja zapoznała się z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa