Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XIV Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 pozytywnie Załącznik nr 1
5/XIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XIV Załącznik nr 4 negatywnie negatywnie pozytywnie
7/XIV pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie
  • Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje, aby środki wynikające z funduszu sołeckiego dla sołectwa Mielenko zapisać w projekcie budżetu na 2020 r.
  • Załącznik nr 2 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zrealizował zaplanowane przez sołectwo Mielenko zadania z budżetu gminy 2020 r. w ramach zadań własnych gminy.
  • Załącznik nr 3 – Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zrealizował zaplanowane przez sołectwo Mielenko zadania z budżetu gminy 2020 r. w ramach zadań własnych gminy.
  • Załącznik nr 4 - Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby skala zmian w opodatkowaniu była w wysokości 30% dla gruntów na terenie miejskim i gruntów na terenie wiejskim, czyli ze stawką 0,46 zł w mieście i 0,42 zł na terenach wiejskich. Komisja Rewizyjna wnioskuje również, aby stawka podatkowa od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta Gryfina wzrosła, o 18% czyli kwotowo 4, 25 zł za m2.