Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

  

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXV

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1

pozytywnie

2/XXV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/XXV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XXV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XXV

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie otrzymała projektu uchwały

pozytywnie

Załącznik nr 1 - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby w aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2018 – 2022 ująć modernizację kanalizacji sanitarnej w Parsówku.