Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/LXVII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
3/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LXVII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie negatywnie
11/LXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie