Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXVIII Załącznik nr 1 Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LXVIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/LXVIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/LXVIII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
5/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/LXVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/LXVIII Komisja przyjęła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2020- 2021 do wiadomości Komisja przyjęła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2020- 2021 do wiadomości Komisja przyjęła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2020- 2021 do wiadomości Komisja przyjęła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2020- 2021 do wiadomości

Załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o uzupełnienie informacji i przełożenie na inny termin w/w tematu.