Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XVI Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
4/XVI Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
5/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XVI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
7/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie