Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXX Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej Komisja przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej
2/LXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LXX pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
5/LXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie