Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/IV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/IV Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 1 Pozytywnie Negatywnie
11/IV pozytywnie Załącznik nr 2 Negatywnie Pozytywnie
12/IV pozytywnie Pozytywnie. Komisja nie zajęła stanowiska Pozytywnie
13/IV Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
 

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła wniosek o przeznaczenie wolnych środków z tytułu realizacji zadania „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” w kwocie 503 195,10 zł na zwiększenie finansowania inkubatora kuchennego, który zapisany jest w dziale 921 rozdz. 92109, §6059 – wniosek został przyjęty. Projekt uchwały wraz z wnioskiem komisja zaopiniowała pozytywnie.

Załącznik nr 2 -  Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby w punkcie 1.1.2.2 dotyczącym budowy budynku usługowego – inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklno, Gmina Gryfino – rozwój wsi zwiększyć środki o 503 195,10 zł w roku 2019. -  Komisja zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem pozytywnie.